How they met / Ako sa prvý krát stretli


Toto milé dievčatko bolo práve na ceste domov, keď sa k nemu pripojil malý zafúľaný hafan a tváril sa, že k nej patrí. Keď ho ráno našla driemať pod jej oknom, pochopila, že k sebe patria...
This little girl had been just on her way home when a small dirty doggie joined her and pretended that he belongs to her. When she found in the morning the little dog naps under her window, she understood that they belong to each other ...

Žiadne komentáre: