Amelia with her cat / Amélka s mačičkou


Jedna z mojich posledných krások - trocha zádumčivá tmavovláska milujúca čierne mačky. Volá sa Amélka. Práve je na návšteve u svojej starej mamy - najlepšej rozprávačky príbehov na svete!
One of my last beauties - a bit melancholy dark-haired girl loving black cats. Her name is Amelia. She is visiting her grandmother - the best story teller in the world!

Žiadne komentáre: