Birds of Heaven

 When I first saw this beautiful photo by Gabriela on Fler.cz, 
these few words of Bible´d emerged in my head:

Keď som uvidela túto krásnu fotku na Fleri od Gabriely,
v hlave sa mi ihneď vynorili tieto slová Biblie:

(copyright: Gabriela_2)


 

Look at the birds of heaven; they do not sow or reap or store away in barns,
and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?
Matthew 6:26

 Pozrite vtákov nebeských:
ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl,
 a váš Otec nebeský ich predsa živí.
Či vy nie ste omnoho viac ako oni?
Matúš 6:26


 

1 komentár:

Kim povedal(a)...

what a gorgeous photo- and I love that it sparked such a beautiful thought for you!