Pondering


The Highest power is flowing through you and you can use it for the most splendid thoughts, emotions and deeds.
Why then should you misuse it on something less magnificent? 
Mysli na to, že Najvyššia sila tebou prúdi a ty ju môžeš využiť na tie najkrajšie a najvznešenejšie myšlienky, city a činy. Tak prečo ňou plytvať na niečo menejcenné?

Žiadne komentáre: