Sentimental Wedding

With so much ado about the splendor royal wedding, my thoughts are meandering on our own modest one.
After our seven-year-long relationship we had made that big step. 
Romantic gown,
 honest eyes,
 lilies and tiny tea roses,
 tears of joy...
and the deep feeling that we promised something really important
 in the paraller spiritual place.
What are your reflections?

Pri tých mnohých správach, úvahách a fotkách pompéznej kráľovskej svatby
 sa moje myšlienky vracajú k tej našej, skromnej.
Po siedmich rokoch vzťahu sme sa rozhodli spraviť ten veľký krok.
Romantické šaty,
úprimné oči,
ľalie a nežné čajové ružičky,
slzy šťastia...
a hlboký pocit, že sme si na inom paralelnom mieste sľúbili niečo veľmi dôležité.

Aké sú Vaše spomienky?

If  you wish to cherish a simmilar nostalgic reminiscence of your own wedding day,
please, have a look at my shop

Podobný nostalgický obrázoček s témou Vášho svadobného dňa ponúkam aj Vám. -
nakuknite do môjho obchodíku (cz) alebo na sashe.sk.


Have a wonderful romantic week!
Prajem krásny romantický týždeň!

1 komentár:

Wiccan Witch povedal(a)...

sweeeeet ♥

ps: so sorry i think i just spammed your blog with comments :D