Talents


Use the talents you possess -
 for the woods would be a very silent place if no birds sang except for the best.
H. Van Dyke
*
Využívaj talent, ktorý vlastníš,
pretože les by bol veľmi tichým miestom, keby spievali len tí najlepší vtáci.
H. Van Dyke

Žiadne komentáre: