Project 365

31/365
Huge cloth diaper :) - sewn by myself. We use it only in the night. (She doesn´t need diapers during the day.)
 Obrovská látková plienka - vlastnoručná výroba. Používame ju len v noci - inak už plienky nenosíme. ;)


32/365

Clothing prepared for the next morning - my daughter´s everyday routine. :)
 Oblečenie nachystané na ráno - každodenná činnosť mojej dcéry. :)

33/365

Work in progress. Sketch on canvas.
Nová skica na plátne. 

34/365

Flowers in a pot.
Kvetinky v kvetináči.

35/365

Plastic ornaments.
 Plastové ozdoby.


36/365

The little snowman before the snow´d melted down.
 Malý snehuliačik tesne pred roztopením snehu.

37/365

Spy
Pozorovateľ

2 komentáre:

Sympathy for The Devil povedal(a)...

the cat is GORGEOUS!!!

Sympathy for The Devil povedal(a)...

the little girl looks adorable ^__^