Eco friendly packaging

I'm trying to eliminate bubble mailers as much as possible. I didn't find any brand which is fully recyclable in my area. So, I decided to use separated bubble foil and recycled craft paper to pack my parcels for dear customers. Well, it is more time consuming, but I feel good about the fact
that the packaging can be separated, recycled or reused. :)
*
Snažím sa čo najviac obmedziť používanie bublinkových obálok. Zatiaľ som totiž nenašla žiadne, ktoré by sa dali recyklovať. Preto som sa rozhodla používať samostatnú bublinkovú fóliu a recyklovaný baliaci papier na balenie vecičiek pre mojich milých zákazníkov. Balenie je takto síce trochu časovo náročnejšie, ale mám dobrý pocit z toho, že obal sa môže separovať a recyklovať alebo znovu použiť. :)


Žiadne komentáre: